بازدیدها: 110آمار مبتلایان به بیماری کروناویروس در لرستان به تفکیک هر شهرستان تا مورخ ۲۳اسفند۹۸ #الشتر ۶۸نفر#خرم‌اباد ۶۲نفر بروجرد ۳۰نفردلفان ۲۸نفردورود ۲۲نفرازنا ۱۱نفر کوهدشت ۷نفرالیگودرز ۳نفردوره ۲نفرپلدختر ۱نفر رومشکان (بیمار مبتلا به کروناویروس ندارد) About Post Author pasargad خبر های منتشر شده توسط این نویسنده را مشاهده کنید

بازدیدها: 110

آمار مبتلایان به بیماری کروناویروس در لرستان به تفکیک هر شهرستان تا مورخ ۲۳اسفند۹۸

#الشتر ۶۸نفر
#خرم‌اباد ۶۲نفر

بروجرد ۳۰نفر
دلفان ۲۸نفر
دورود ۲۲نفر
ازنا ۱۱نفر

کوهدشت ۷نفر
الیگودرز ۳نفر
دوره ۲نفر
پلدختر ۱نفر

رومشکان (بیمار مبتلا به کروناویروس ندارد)