خبرگزاری برنالرستان – گروه اجتماعی : وجود استخر شنا در شهرستان رومشکان درخواستی است  که نشانگر یکی از دغدغه های شهروندان خصوصا جوانان و نوجوانان شهرستان رومشکان است.

با وجود اینکه طی چند سال گذشته  رومشکان از بخش به شهرستان ارتقا پیدا کرده است اما دریغ از یک مکان تفریح و سرگرمی مناسب، یکی از بهترین گزینه های مفرح و سالم ایجاد یک استخر برای شهرستان رومشکان است.

مردم ورزش دوست این شهرستان به علت نبود استخر به شهرستان های همجوار (کوهدشت و پلدختر) رفته و گاها هم از لحاظ هزینه ایاب و ذهاب و از نگاه خطرات احتمالی رفت و آمد تحت فشار هستند.

ورزش شنا در سبک های مختلف قابل یادگیری است، فواید پزشکی این رشته ورزشی جدا از سلامت روانی یک عمل پشیگیرانه در جهت تقویت و سلامت فیزیولوژیک بدن است.

مشخص نیست مردم و خصوصا جوانان و نوجوانان این شهرستان محروم چرا نباید مثل هم سن و سالانشان در سراسر کشور و حتی شهرهای مجاور بتوانند از فواید شنا کردن استفاده کنند و لحظاتی خوش سپری کنند.

مگر ساخت فقط یک استخر سر پوشیده بهداشتی که مطمئن باشی آبش تمیز است چه قدر هزینه دارد؟

مگر مردم و نوجوانان این شهرستان محروم و دور افتاده در این شهرستان چه تفریحی و امکاناتی دارند؟

به عنوان شهروندی از شهروندان این شهرستان امیدواریم اقدامی مفید  درجهت رفع این کمبود چشمگیر با دست توانای مسئولین و با کمک مردم ورزش دوست صورت گیرد.

امیداریم که مسئولین مربوطه در خصوص اجرایی شدن این مشکل تلاش و پیگیری نمایند. از صمیم دل برای موفقیت و سربلندی تمام زحمتکشان واقعی مردم دعا می کنیم.

ابوذر سوری- برنا رومشکان