بازدیدها: 28انباشت زباله‌های در سطح شهرستان رومشکان و بُروز بیماری های خطرناک! / رها سازی نامناسب زباله ها و آلودگی های ناشی از زباله/دهیاران در خواب 🔺انتقاد مردم از زباله‌های رها شده در سطح شهرستان رومشکان 🔸زباله‌های رها شده در کوچه و پس کوچه‌های رومشکان باعث انتقاد جمعی از شهروندان این شهر ستان شده و […]

بازدیدها: 28

انباشت زباله‌های در سطح شهرستان رومشکان و بُروز بیماری های خطرناک! / رها سازی نامناسب زباله ها و آلودگی های ناشی از زباله/دهیاران در خواب

🔺انتقاد مردم از زباله‌های رها شده در سطح شهرستان رومشکان

🔸زباله‌های رها شده در کوچه و پس کوچه‌های رومشکان باعث انتقاد جمعی از شهروندان این شهر ستان شده و از مسئولین خواستار رفع این مشکل شده‌اند.
🔸زباله نه تنها چهره زشتی را به شهرستان می دهد بلکه بوی بد آن موجب ایجاد بیماری های واگیردار کرونا و جمع شدن حیوانات موذی می شود بنابراین جا دارد تا مسئولین شهرستان این مساله را جدی گرفته و برای حل آن اقدامات موثری را انجام دهند.

علی اصغر سوری