بازدیدها: 28اولتیماتوم مجلس به وزیر صنعت درباره تامین کالاهای اساسی 🔺حسینی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اولتیماتوم مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین کالاهای اساسی خبر داد. About Post Author pasargad خبر های منتشر شده توسط این نویسنده را مشاهده کنید

بازدیدها: 28

اولتیماتوم مجلس به وزیر صنعت درباره تامین کالاهای اساسی

🔺حسینی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اولتیماتوم مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین کالاهای اساسی خبر داد.