بازدیدها: 71بی توجهی برخی از مردم رومشکان به کرونا با حضور در شلوغی بازار/ مردم به این باور نرسیدند که کرونا شوخی‌بردار نیست شلوغی بازار در این وضعیت تاسف بار است مردم رومشکان چرا کرونا رو جدی نگرفته اند زیادی بزرگ‌اش کردند، جدی نگیرید، هیچی دیگر بگویید بمیریم، شایعه است، حوصله داری توام، دستکش لازم […]

بازدیدها: 71

بی توجهی برخی از مردم رومشکان به کرونا با حضور در شلوغی بازار/ مردم به این باور نرسیدند که کرونا شوخی‌بردار نیست
شلوغی بازار در این وضعیت تاسف بار است مردم رومشکان چرا کرونا رو جدی نگرفته اند
زیادی بزرگ‌اش کردند، جدی نگیرید، هیچی دیگر بگویید بمیریم، شایعه است، حوصله داری توام، دستکش لازم نیست، بالاخره روزی باید بمیریم. اینها جمله‌هایی است که برخی شهروندان این روزها در پاسخ به توصیه‌های بهداشتی بر زبان می‌آورند. به نظر می‌رسد با وجود هشدارهای بهداشتی، بعضی‌ها کرونا را به شوخی گرفته‌اند. عزیزان تمامی فعالعیت کانال ها و سایت های خبری برای مردم و به نفع سلامتی آنان است و آنان باید نیز خود با رعایت بهداشت فردی و پرهیزی از اماکن شلوغ موجب خنثی شدن این بیماری شوند.
علی اصغر سوری