بازدیدها: 139 About Post Author pasargad خبر های منتشر شده توسط این نویسنده را مشاهده کنید

بازدیدها: 139

تپه چغابل (چیابل) یک تپه مخروطی شکل به ارتفاع ۲۵ متر وبزرگترین تپه باستانی غرب لرستان به شمار می رود.
خبرگزاری برنا لرستان – گروه گردشگری :تپه چغابل (چیابل) یک تپه مخروطی شکل به ارتفاع ۲۵ متر،بزرگترین تپه باستانی غرب لرستان به شمار می رود و نام مرکز شهرستان رومشکان نیز برگرفته از آن است .
این تپه اولین بار توسط دکتر اشمیت از هیئت هلمز مورد بررسی قرار گرفته است،وی آن جا را بزرگترین محوطه باستانی رومشکان معرفی می کند و در توصیف تپه چنین می نویسد : «در راس تپه داری یک باروی ( حصار) تاریخی احتمالا ساسانی است در حالی که پایین ترین طبقه ان مسلما از دوره های پیش از تاریخ انباشته شده است » .
در ضلع شمالی تپه چقابل تپه کوچکتری قرار گرفته که مجموع این دو تپه به شماره ۹۰۰ در سال ۱۳۴۹در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
 گزارش :ابوذر سوری- رومشکان