بازدیدها: 127استاندار لرستان در حکمی، نعمت‌الله دستیاری را به عنوان سرپرست فرمانداری رومشگان منصوب کرد. به گزارش یافته، سید موسی خادمی در حکمی، نعمت‌الله دستیاری را به‌عنوان سرپرست فرمانداری رومشگان منصوب کرد.دستیاری رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود؛ وی بخشداری معمولان، فرمانداری پل‌دختر و مشاور استاندار لرستان را در کارنامه کاری […]

بازدیدها: 127

استاندار لرستان در حکمی، نعمت‌الله دستیاری را به عنوان سرپرست فرمانداری رومشگان منصوب کرد.

به گزارش یافته، سید موسی خادمی در حکمی، نعمت‌الله دستیاری را به‌عنوان سرپرست فرمانداری رومشگان منصوب کرد.دستیاری رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود؛ وی بخشداری معمولان، فرمانداری پل‌دختر و مشاور استاندار لرستان را در کارنامه کاری خود داد.از مهرماه ماه ۹۵ تاکنون، «نورالدین درمنان» فرمانداری کوهدشت را بر عهده داشت.«محمد محمدی‌نژاد» هم از بهمن ۹۲ تا مهرماه ۹۵ به عنوان نخستین فرماندار شهرستان رومشکان خدمت می‌کرد. شایان ذکر است در سال ۹۲ شهرستان رومشکان از ارتقای بخش رومشگان شهرستان کوهدشت تاسیس شد و محمدی‌نژاد نخستین فرماندار این شهرستان تازه تاسیس بود.