بازدیدها: 42🔶 دیواره پشت پل بابازید(راه ارتباطی رومشکان به پلدختر) توسط راهداری با هدف تخلیه آب و عدم ورود سیلاب به روستاهای بالادست بابازید و مورانی و وره زرد و گل گل تخریب شد پس از فروکش کردن دبی آب رودخانه کشکان راهداری در حال پر کردن دیواره و اتصال موقت پل بابازید به محور […]

بازدیدها: 42

🔶 دیواره پشت پل بابازید(راه ارتباطی رومشکان به پلدختر) توسط راهداری با هدف تخلیه آب و عدم ورود سیلاب به روستاهای بالادست بابازید و مورانی و وره زرد و گل گل تخریب شد

پس از فروکش کردن دبی آب رودخانه کشکان راهداری در حال پر کردن دیواره و اتصال موقت پل بابازید به محور پلدختر – اسلام آباد غرب است/ بلوطستان

 

راه ارتباطی رومشکان به پلدختر مسدود شد
راه ارتباطی رومشکان به پلدختر مسدود شد