به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان؛ عباسی دراین گفت وگو با بیان اینکه طی یک سال اخیر ورزش رومشکان دارای  رشد چشمگیری بوده است ،اظهار کرد: در طی این مدت یک تحول وتغییر بنیادی در ورزش رومشکان ایجادشده است که انتظار داریم مسئولین به  این  پیشرفت توجه ویژه داشته باشند.

 او بااشاره به رشد۴۰۰ درصدی  ورزشکاران سازمان یافته  در رومشکان ،افزود: در سال ۹۶ حدود ۳۷۲نفرورزشکار سازمان یافته در این شهرستان وجودداشت ولی درسال ۹۷ این تعداد به ۱۲۵۰ نفر رسیده است که یک جهش خوب را نشان می دهد.

عباسی تصریح کرد: تعداد هیئت های ورزشی این شهرستان از ۸ هیئت به ۲۸ هیئت ورزشی در سال ۹۷ رسیده است .

او با بیان اینکه سرانه ورزشی در رومشکان با ۲۹ درصد پایین ترین سرانه ورزشی در استان را داراست ،گفت: ما با این  سرانه اندک وامکانات وتجهیزات کم توانسته ایم این تحول بنیادی را ایجاد کرده ودر استان عرض اندام کنیم.

 عباسی با اشاره به حضور ورزشکاران رومشکانی در میادین ورزشی وکسب عناوین ،یادآور شد اخیرا بانوان رزمی کار این شهرستان در مسابقات جهانی  رشته رزمی توکی ما توانستند ۱۱ مدال طلا، ۲نقره و۱برنز را کسب کنند.

به گفته رییس ورزش وجوانان رومشکان این شهرستان  در حوزه ورزش بانوان  نیز پیشرفت خوبی داشته است به طوریکه تعداد بانوان ورزشکار بیمه شده از تعداد۷۰نفر  به بیش از  ۴۰۰ نفر رسیده است.

اوبا اشاره به نبود زمین چمن فوتبال در رومشکان ، ادامه داد: پروژه چمن مصنوعی در ۴ هزارمتر زمین خریداری شده درروند تکمیل قرار دارد ولی به دلیل نوسان ارز هنوز به نتیجه  نرسیده است.

عباسی با بیان اینکه ورزشکاران رومشکانی با۲۸ هیئت ورزشی فقط در ۲سالن تمرین می کنند،عنوان کرد: اداره ورزش وجوانان این شهرستان هنوز در سطح نمایندگی است وهمچنین فاقد ساختمان ومکان مختص به خود است.

به گفته عباسی درحوزه جوانان وفعالیت های فرهنگی نیز اقدامات خوبی توسط اداره ورزش وجوانان رومشکان صورت گرفت ودر ستاد ساماندهی جوانان استان موفق به کسب مقام اول شدیم.

رییس ورزش وجوانان رومشکان  با بیان اینکه رشد چشمگیر ورزش رومشکان ناشی از مدیریت قوی حاکم بر ورزش استان وشهرستان است ،گفت: این جهش چشمگیر در ورزش وحوزه جوانان رومشکان در حالی صورت گرفته که هنوز از لحاظ سرانه ورزشی در سطح پایینی قرارداریم وحتی   شهرستانهایی که بیش از  ۴۰ سال است فعالیت ورزشی در آنها وجوددارد ودارای سرانه ورزشی بالایی نیز هستند  به اندازه رومشکان رشد نداشته اند لذا انتظار داریم مسئولین ارشد استان این جهش ورشد چشمگیر را ببیند وبه ارتقا سطح امکانات وپتانسیل های ورزش  رومشکان توجه ویژه نشان دهند.