بازدیدها: 664آقاجان ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت این روستا در بخش مرکزی شهرستان رومشکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ ، جمعیت آن ۲۳۶۴ نفر (۴۶۷خانوار) بوده‌است. About Post Author pasargad خبر های منتشر شده توسط این نویسنده را مشاهده کنید

بازدیدها: 664

آقاجان ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است.

جمعیت

این روستا در بخش مرکزی شهرستان رومشکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ ، جمعیت آن ۲۳۶۴ نفر (۴۶۷خانوار) بوده‌است.