بازدیدها: 327 مهکی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان دراستان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۲۰۵ نفر (۲۲۳خانوار) بوده‌است. About Post Author pasargad خبر های منتشر شده توسط این نویسنده را مشاهده کنید

بازدیدها: 327

مهکی، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان دراستان لرستان ایران است.

جمعیت

براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۲۰۵ نفر (۲۲۳خانوار) بوده‌است.