بازدیدها: 1280ولی عصر (قاطرچی)، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. مرکز بخش سوری ولیعصر است جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳٬۷۱۷ نفر (۸۲۷خانوار)    چرا اسم این روستای قاطرچی است بگفته بزرگان و بنقل قول  بالائی کوه ویزنهار (وزنیار) قعله ای بنام کوهزاد(کهزاد) وجودارد که قبلاً معبد و محل پرستش در زمان پارتهابوده ومردم […]

بازدیدها: 1280

ولی عصر (قاطرچی)، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است.

مرکز بخش سوری ولیعصر است

جمعیت

براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳٬۷۱۷ نفر (۸۲۷خانوار) 

 

چرا اسم این روستای قاطرچی است

بگفته بزرگان و بنقل قول 

بالائی کوه ویزنهار (وزنیار) قعله ای بنام کوهزاد(کهزاد) وجودارد که قبلاً معبد و محل پرستش در زمان پارتهابوده ومردم آن موقع برای عبادت و زیارت به آن محل رفته وچون جاده نداشته کسانی بعنوان حمل زائران بجای اسب ازقاطر استفاده کرده اند بجای دورشکه چی به آنان قاطرچی گفته اند.