بازدیدها: 90سرهنگ” کرم مرادی ” بر همکاری همه جانبه مسئولان هیئت های مذهبی با نیروی انتظامی در این ایام تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ؛ سرهنگ” مرادی ” در جلسه ساماندهی مراسم و شئونات مذهبی ،اظهار کرد: پلیس در این ایام با توجه به عزاداری شهروندان در سطح شهر و حسینیه ها فعال […]

بازدیدها: 90

سرهنگ” کرم مرادی ” بر همکاری همه جانبه مسئولان هیئت های مذهبی با نیروی انتظامی در این ایام تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ؛ سرهنگ” مرادی ” در جلسه ساماندهی مراسم و شئونات مذهبی ،اظهار کرد: پلیس در این ایام با توجه به عزاداری شهروندان در سطح شهر و حسینیه ها فعال است و همانند سال های گذشته از اعضای هیئت ها به عنوان همیاران پلیس در جهت تامین نظم و امنیت بهره می برد.

فرمانده انتظامی رومشکان به رعایت زمان تعیین شده برای سوگواری و عدم حرکت دسته های سوگوار در خیابان ها و خودداری از حرکات و هر گونه اعمالی که با عزت و شان عزاداری اهل بیت (ع) سازگار نیست اشاره کرد.

در پایان جلسه مسئولان هیئات مذهبی با تقدیر و تشکر از حافظان امنیت، نظرات و پیشنهادات خود را به منظور هرچه باشکوه برگزار کردن مراسمات عزاداری اعلام کردند.