بازدیدها: 312به گزارش رومشکان نیوز صبح امروز شنبه ۲۸تیرماه ۱۳۹۹ صید اکبر بازوند تکنسین اگروفاستری (جنگل کاری) بعنوان رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان منصوب و معارفه شد. پیشتر فرود سوری (کارشناس ارشد کشاورزی) این مسئولیت را بر عهده داشت. انتهای خبر/ About Post Author pasargad خبر های منتشر شده توسط این نویسنده را مشاهده کنید

بازدیدها: 312

به گزارش رومشکان نیوز صبح امروز شنبه ۲۸تیرماه ۱۳۹۹ صید اکبر بازوند تکنسین اگروفاستری (جنگل کاری) بعنوان رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان منصوب و معارفه شد.

پیشتر فرود سوری (کارشناس ارشد کشاورزی) این مسئولیت را بر عهده داشت.

انتهای خبر/

  • منبع خبر : رومشکان نیوز