ماه: فروردین ۱۳۹۸

موقعیت جغرافیایی

بازدیدها: 108مشهورترین ارتفاعات و مناطق کوهستانی شهرستان رومشکان ۱- کوه مله در جنوب رومشکان قرار گرفته