نماینده های مجلس

حوزهٔ انتخاباتی کوهدشت و رومشکان یکی از حوزه از حوزه‌های استان لرستان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت کوهدشت، ۱ نماینده دارد.