جغرافیا

موقعیت جغرافیایی

بازدیدها: 101مشهورترین ارتفاعات و مناطق کوهستانی شهرستان رومشکان ۱- کوه مله در جنوب رومشکان قرار گرفته