05 آوریل 2019

روستای ولیعصر(قاطرچی)

بازدیدها: 1280ولی عصر (قاطرچی)، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. مرکز بخش سوری ولیعصر است جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳٬۷۱۷ نفر (۸۲۷خانوار)    چرا اسم این روستای قاطرچی است بگفته بزرگان و بنقل قول  بالائی کوه ویزنهار (وزنیار) قعله ای بنام کوهزاد(کهزاد) وجودارد که قبلاً معبد و محل پرستش در زمان پارتهابوده ومردم […]

05 آوریل 2019

روستای خاصی آباد

05 آوریل 2019

روستای مهکی

05 آوریل 2019

روستای موسی آباد

بایگانی‌های روستای های رومشکان - رومشکان نیوز
05 آوریل 2019

روستای مرادآباد

بازدیدها: 322مرادآباد ، روستایی از توابع بخش…….شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۱۰ نفر (۱۲۴خانوار) بوده‌است. تاریخچه و علت نامگذاری: این روستا در سال یک هزار و سیصد و ده نام گذاری شد، نام روستا برگرفته از نام یکی از بزرگان روستا ، مراد امرایی بوده ، ایشان مردی فاقد […]

05 آوریل 2019

روستای محمدآباد گراوند

بازدیدها: 113محمدآباد گراوند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۱۲ نفر (۵۲خانوار) بوده‌است.

05 آوریل 2019

روستای لالوند

بازدیدها: 160لالوند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۵۲ نفر (۱۷۷خانوار) بوده‌است.

05 آوریل 2019

روستای گلستانه

بازدیدها: 82گلستانه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۰۰۸ نفر (۲۲۷خانوار) بوده‌است.

05 آوریل 2019

روستای کهریزگیژیان

بازدیدها: 17کهریزگیژیان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۴۷۵ نفر (۳۱۸خانوار) بوده‌است.

05 آوریل 2019

روستای عزیزآباد

بازدیدها: 70عزیزآباد ، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۲۶ نفر (۱۳۰خانوار) بوده‌است.

05 آوریل 2019

روستای عبدل بیگی محمدی

بازدیدها: 53عبدل بیگی محمدی، روستایی از توابع بخش رومشکان شهرستان کوهدشت در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۰۵ نفر (۴۳خانوار) بوده‌است.

05 آوریل 2019

روستای نظرعلیوند

بازدیدها: 267نظرعلیوند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت این روستا در دهستان رومیانی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۱۷۵ نفر (۲۵۵خانوار) بوده‌است.

05 آوریل 2019

روستای شیراوند

بازدیدها: 143شیراوند، روستایی از تواب بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۸۷ نفر (۵۷خانوار) بوده‌است.

05 آوریل 2019

روستای سفیدخانی جدید

بازدیدها: 45سفیدخانی جدید، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۷۳ نفر (۵۸خانوار) بوده‌است.

05 آوریل 2019

روستای رومیانی

بازدیدها: 249رومیانی، روستایی از توابعبخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳٬۳۶۰ نفر (۶۹۱خانوار) بوده‌است. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ رومیانی ۴۰۳۵ نفر جمعیت داشته است.

05 آوریل 2019

روستای رنگین بان

بازدیدها: 122رنگین بان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۵۵۱ نفر (۳۲۴خانوار) بوده‌است.

05 آوریل 2019

روستای رماوندی

بازدیدها: 80رماوندی ، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۸۲ نفر (۹۹خانوار) بوده‌است.

03 آوریل 2019

روستای رشنوده

بازدیدها: 69رشنوده، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۶۳۸ نفر (۳۴۸خانوار) بوده‌است.

03 آوریل 2019

روستای رحمن آباد

بازدیدها: 166رحمن‌آباد ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۷۳ نفر (۱۳۸خانوار) بوده‌است.

03 آوریل 2019

روستای خیردرار

بازدیدها: 80خیردرار، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان(رومشگان) در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۴۸۳ نفر (۳۰۶خانوار) بوده‌است.

03 آوریل 2019

روستای حسین آباد

بازدیدها: 153حسین‌آباد ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۵۱ نفر (۷۳خانوار) بوده‌است.

03 آوریل 2019

روستای چقابور

بازدیدها: 47چقاپور ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۵۹ نفر (۱۲۹خانوار) بوده‌است.

03 آوریل 2019

روستای چغاسبز خدانظر

بازدیدها: 141چغاسبز خدانظر، روستایی از توابع بخش سوری شهرستان رومشکان در استان لرستان ایران است. جمعیت این روستا در دهستان رومشکان غربی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۹۶ نفر (۱۰۰خانوار) بوده‌است.

29 مارس 2019

روستای توحید سوری

بازدیدها: 77توحید سوری، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رومشکان شهرستان در استان لرستان ایران است. جمعیت براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۴۸ نفر (۳۱خانوار) بوده‌است.

شما می توانید از هر کجای رومشکان کالاهای مورد نیاز خود را سفارش داده و یا بفروشید.با ما تماس بگیرید رد کردن