حمله وحشتناک اراذل‌واوباش به یک فروشگاه در بخش سوری رومشکان

حمله وحشتناک اراذل‌واوباش به یک فروشگاه در بخش سوری رومشکان

به گزارش خبرنگار رومشکان نیوز چند نفر با سلاح سرد و گرم ( از نوع تفنگ تک لول) به صاحب یک مغازه در بخش سوری رومشکان حمله‌ور شده و ضمن وارد کردن خساراتی به مغازه، صاحب مغازه را نیز مجروح کردند. به نقل از شاهدین این درگیری تعدادی از این ارازل که متعلق به روستای